Velkommen til Nordland Entreprenør AS

     Vi har hjemmeadresse i Mo i Rana og utfører anleggsarbeider
     som graving, opparbeidelse av tomter, drenering, veier og
     plasser. Utfører også oppbygging av hager, parker og andre
     terrengarbeider, Kommunaltekniske anlegg, vann/avløpgrøfter
     og kabelgrøfter.
     Vi utfører også anleggsarbeider, service og vedlikehold av
     master og andre installasjoner på kysten, innlandet og i fjellet.

 

    Anlegg:
    - Grunnarbeid.
    - Vann/avløp.
    - Drenering.
    - Kranløft.
    - Helikopter.
    - Anlegg i fjellet.
    - Stein/Gartnerarbeid.

    Service / Vedlikehold:
    - Sendere / master.
    - Konstruksjon.
    - Mekanisk.

 

Mast1